Kötelezettségszegési eljárást indít az EU Paks II miatt

Az Európai Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak, mert az megsértette a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogszabályt. 

A Bizottság közleménye:

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a Paks II. atomerőmű-projekt végrehajtásával kapcsolatban. A magyar hatóságokkal folytatott információcserét és a szerződés feltételeinek alapos tanulmányozását követően a Bizottságnak továbbra is kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a projekt összeegyeztethető-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A magyar kormány átlátható eljárás nélkül, közvetlenül ítélte oda a Paks II. atomerőmű két új reaktorának megépítésére és két további reaktor felújítására vonatkozó szerződést. A Bizottság véleménye szerint a Paks II. atomerőmű-projekt közvetlen odaítélése nem felel meg a közbeszerzésre vonatkozó uniós jogszabályoknak (a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvnek). Az említett irányelvek megerősítik az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt, az átláthatóságra, a megkülönböztetésmentességre és az egyenlő bánásmódra vonatkozó alapelveket. Ezen alapelvek arra szolgálnak, hogy minden gazdasági szereplő számára egyenlő esélyeket biztosítsanak az ajánlati felhívásokon való részvételhez és a szerződések elnyeréséhez. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak. A felszólító levél hivatalos információkérésként a kötelezettségszegési eljárás első lépése. A magyar hatóságoknak két hónapon belül válaszolniuk kell a Bizottság által megfogalmazott érvekre. 

 

A hivatalos közlemény elérhető itt.